• IMG_145115
  • IMG_145884
  • IMG_145946
  • IMG_146984
  • IMG_146220
  • IMG_1491
  • IMG_149524
  • IMG_148725
ĐC: ấp 2, xã Quốc Thái - Huyện An Phú - An Giang